Praca, nie obietnice

W Regionie

OBCHODY DNIA GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 855

W dniu 8 maja br. w Przemyślu odbyły się obchody  Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pod hasłem „Wczesna interwencja drogą do rozwoju dziecka”, które zorganizowało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak. 

Obchody rozpoczęły się o godz. 10 na Rynku przed Urzędem Miasta Przemyśla. Następnie obył się przemarsz ulicami Starego Miasta w kierunku Zamku Kazimierzowskiego z udziałem Salezjańskiej Orkiestry Dętej „Augustino” oraz zespołu wokalnego z 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Na miejscu zebrani mogli obejrzeć występ artystyczny, którego głównym hasłem była tolerancja dla osób zmagających się z niepełnosprawnością intelektualną. 

Głos zabrał m.in. Przewodniczący Zarządu Przemyskiego Koła Krzysztof Lewczuk, który wskazał, że problemy osób niepełnosprawnych nie powinny być wykorzystywane politycznie i zaakcentował potrzebę podjęcia przez rząd starań na rzecz poprawy bytu osób niepełnosprawnych. W podobnym tonie wypowiedział się Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. 

Posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza reprezentował asystent Arkadiusz Mazur, który w imieniu parlamentarzysty złożył okolicznościowy adres na ręce organizatorów. Poseł zawarł w nim następującą treść: „Godnie żyć, to cieszyć się wszystkim, co nas otacza, funkcjonować w społeczeństwie na równych prawach. Każdemu należy się szacunek i godne życie. Pomóżmy osobom niepełnosprawnym poznawać świat, rozwijać się i realizować swoje marzenia.

Motto tegorocznych obchodów: „Wczesna interwencja drogą do rozwoju dziecka” ma szczególne znaczenie. Wczesne rozpoznanie problemów w rozwoju dziecka i objęcie go dobrą opieką jest szansą na zminimalizowanie tych trudności, a może nawet ich całkowite pokonanie.

Słowa uznania i szacunku kieruję do osób, które pracują bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie za ich trud, wysiłek i zaangażowanie, które daje energię do życia, działania i przełamywania stereotypów. 

Dzięki takim ludziom, nasze społeczeństwo uświadamiane jest, że wokół nas są osoby niepełnosprawne, które każdego dnia walczą o to, by być normalnie traktowanymi. Chcę również podziękować rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych za Waszą pracę, poświęcenie i dobre serce
”.

Ponadto zostały wręczone wyróżnienia „Anioł Stróż” PSONI dla osób zaangażowanych w działania wspierające środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną.   

Oprócz wyżej wymienionych osób, byli obecni: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, Starosta Przemyski Jan Pączek, Wicestarosta Przemyski Marek Kudła, radni miejscy,  przedstawiciele ośrodków wspomagających osoby niepełnosprawne i wielu innych zaproszonych gości. 

Autor zdjęć: Agata Czereba

 • 1
 • 10
 • 11
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended