Praca, nie obietnice

W Regionie

SESJA RADY GMINY KRASICZYN

Odsłony: 696

W dniu 27 kwietnia br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w sesji Rady Gminy Krasiczyn, tym samym kontynuując objazd po gminach z okręgu wyborczego nr 22. 

Obecność parlamentarzysty okazała się potrzebna, w związku z zaistniałymi  wątpliwościami władz gminnych dotyczącymi zmian w prawie łowieckim, 
które obowiązują od dnia1 kwietnia br.

Kontrowersje wzbudziła problematyka szkoleń dla osób uczestniczących w szacowaniu.  W tym miejscu należy wskazać co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest odpowiedzialne za organizację szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich dla:
1)    przedstawicieli organów wykonawczych gmin i organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin ( sołtysów) ;
2)    przedstawicieli izb rolniczych;
3)    przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Stąd apel do władz gminnych o zbagatelizowanie pisma posła Jarosława Sachajko, w którym zachęca do finansowania przez Gminy szkoleń dla sołtysów, w zakresie szacowania szkód organizowanych przez prywatną firmę. 

Z informacji pozyskanych przez posła A. Matusiewicza wynika, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie będzie organizować szkolenia w maju. 

Poseł przypomina, iż dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.

Wypada wspomnieć, że każdy będący osobą fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości w formie pisemnej. Zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomości jest prawem osobistym właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, który złożył oświadczenie, i wygasa najpóźniej z chwilą jego śmierci.

Na sesji poruszono również kwestię wynagrodzenia sołtysów za wykonywanie czynności szacowania. W tej sprawie poseł A. Matusiewicz skierował interpelację do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, ponieważ wydaje się, że będzie konieczna interwencja legislacyjna zmierzająca do uregulowania tego zagadnienia.  

 

  • DSCN0677
  • DSCN0678
  • DSCN0691
  • DSCN0693

Simple Image Gallery Extended