Praca, nie obietnice

W Regionie

SESJA RADY GMINY MEDYKA

Odsłony: 730

W dniu 23 kwietnia br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w sesji Rady Gminy Medyka.

Parlamentarzysta wykazujący w swojej działalności zaangażowanie w inicjatywy podejmowane przez Gminę Medyka zaprezentował zebranym program, które będzie realizował rząd:

  • Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to rząd PiS proponuje zmniejszenie ZUS dla przedsiębiorców i w takich granicach nawet do 3/5. To będzie uzależnione od przychodu. Jest to podyktowane tym, że stawka ZUS dla przedsiębiorców jest stosunkowo wysoka. 
  • Zmniejszenie podatku dochodowego od osób prawnych według propozycji Premiera będzie z  15 %, które obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. – do 9%. 
  • To ma na celu zwiększenie poziomu podatków wpływających do budżetu państwa. Potrzeba, żeby przedsiębiorstwa ewidencjonowały swoje przychody, płaciły ZUS i podatki. To jest dobre rozwiązanie, które sprawdziło się również na Słowacji. 
  • Zapewnienie darmowych lekarstw dla kobiet w ciąży.
  • Wyprawka szkolna w wysokości 300 zł dla każdego dziecka do 18 roku życia od 1 września 2018 r. 
  • Przewidziane jest 5 mld na drogi gminne i powiatowe. Liczymy, że województwo podkarpackie otrzyma 400 mln zł. Pieniądze będą dzielone przez Wojewodę Podkarpackiego na gminy i powiaty. 

Ponadto zasygnalizował zebranym:  „Po raz pierwszy w Sądzie Najwyższym wprowadza się czynnik społeczny do rozstrzygania spraw dyscyplinarnych, czyli będą zasiadać ławnicy. Jakby ktoś był chętny i miał skończone 40 lat i nie miał jeszcze 60, może ubiegać się o status ławnika. Tam nie ma żadnych ograniczeń, jakiś specjalnych wymogów. Ławnicy będą orzekać w Izbie Dyscyplinarnej pierwszej i drugiej instancji i będą mieć nie tylko sprawy dyscyplinarne sędziów wszystkich sądów, w tym Sądu Najwyższego, ale również środki odwoławcze nadzwyczajne od orzeczeń sądów dyscyplinarnych adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, rzeczników patentowych. Ławników będzie wybierał Senat, teraz już rozpoczynają się procedury. Jeśli Państwo byliby zainteresowani, to proszę o zgłoszenie się do mnie do Biura Poselskiego. Ci ławnicy będą rozstrzygać również w sprawach ze skarg nadzwyczajnych. To nowa instytucja. Sprawy, w których orzekano po wejściu w życie Konstytucji tj. przez ostatnie 20 lat wstecz, rozstrzygnięte prawomocnym orzeczeniem, gdzie nawet do tej pory były stosowane nadzwyczajne środki, mogą być poddane ponownie rozpatrzeniu w trybie skargi nadzwyczajnej”. 

Przesłankami wniesienia skargi nadzwyczajnej są: naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, rażące naruszenie przepisów prawa materialnego i oczywista sprzeczność ustaleń stanu faktycznego z treścią zabranego w sprawie materiału. 

Podmiotami uprawnionymi do wniesienia skargi nadzwyczajnej są: Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich w każdej sprawie, a także Rzecznik Praw Dziecka w sprawach  z zakresu prawa rodzinnego, Rzecznik Praw Pacjenta, m.in. błędy w sztuce lekarskiej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisja Nadzoru Finansowego w sprawach, które należą do ich kompetencji. 

  • DSCN0643
  • DSCN0650

Simple Image Gallery Extended