Praca, nie obietnice

SESJA RADY GMINY DUBIECKO

Odsłony: 42

W dniu 27 listopada br. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Dubiecko, na którą zaproszenie otrzymał Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Parlamentarzystę nie mogącego osobiście uczestniczyć w sesji z powodu innych obowiązków służbowych reprezentował asystent Arkadiusz Mazur.

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY BIRCZA

Odsłony: 41

W dniu 25 listopada br. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz spotkał się z mieszkańcami Gminy Bircza. Wydarzenie zorganizowała Pani Barbara Krajewska pełniąca funkcję Pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Bircza.

UROCZYSTOŚCI BARBÓRKOWE PGNiG W PRZEMYŚLU

Odsłony: 143

Poseł Andrzej Matusiewicz wziął udział w Uroczystościach Barbórkowych Oddziału Geologii i Eksploatacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., które odbyły się 27 listopada br. w Przemyślu. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego Arcybiskupa Adama Szala, po której uczestnicy obchodów w korowodzie prowadzonym przez orkiestrę górniczą przemaszerowali do Zamku Kazimierzowskiego, gdzie odbyła się Akademia Barbórkowa.

SESJA RADY GMINY BIRCZA

Odsłony: 125

W dniu 21 listopada br. na hali sportowo – widowiskowej w Birczy odbyła się sesja Rady Gminy w Birczy, której głównym tematem było zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie usunięcia tablicy upamiętniającej Obrońców Birczy w latach 1945 – 1946 na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

I WSCHODNI KONGRES OŚWIATY POLONIJNEJ

Odsłony: 106

W dniach 17 - 19 listopada br. w Przemyślu odbył I Wschodni Kongres Oświaty Polonijnej, zorganizowany przez Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska". Przedsięwzięcie finansowane było ze środków Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą. 

Kongres rozpoczął się koncertem pt. „Drogi do Niepodległości” w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu, będącym równocześnie inauguracją obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

NOWY SAMOCHÓD RATOWNCZO-GAŚNICZY DLA OSP STUBNO

Odsłony: 524

W niedzielę 19 listopada 2017 r. odbyła się niezwykle ważna dla mieszkańców Stubna uroczystość poświęcenia oraz przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tutejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Stubnie, a następnie  przed budynkiem remizy,  w obecności zaproszonych gości oraz strażaków - ochotników nastąpiło poświęcenie oraz przekazanie samochodu. 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W KRZYWCZY

Odsłony: 128

W Krzywczy 12 listopada br. odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości rozpoczęte Mszą Świętą w Kościele Parafialnym. Po zakończonej liturgii zaproszeni goście, w tym Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz złożyli kwiaty pod pomnikiem Obrońców Ziemi Krzywieckiej w latach 1939 -1946 w Krzywczy. Następnie odbyła się okolicznościowa akademia w Zespole Szkół, w której wzięła udział szkolna młodzież oraz Chór „Gloria” z Babic.