Praca, nie obietnice

W samorządzie

Odsłony: 8547

W pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych w 1990r. wybrany radnym w Przemyślu i jej pierwszym przewodniczącym, którą to funkcję pełnił przez 7 lat. W latach 1990-98 delegat na Sejmik Województwa Przemyskiego I i II kadencji z Gminy Miejskiej Przemyśl.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego w latach 1998-2002 z listy Akcji Wyborczej "Solidarność". Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2006-10 z listy Prawa i Sprawiedliwości. Od roku 2010 radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego z listy PiS.

Delegat Sejmiku Województwa do Związku Województw RP w latach 2006-2011, członek Komisji ds. Polski Wschodniej, Komisji Monitorowania Funduszy Europejskich, członek zespołu Administracji Publicznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zastępca członka Komitetu Regionów przy Radzie Europy w Brukseli.