Praca, nie obietnice

W stowarzyszeniach

Odsłony: 8563

Od początku działa w Stowarzyszenia Pamięci Orląt Przemyskich, które w 1989 r. wybudowało pomnik Orląt Przemyskich w Przemyślu-Zasaniu. 

Jeden z założycieli Towarzystwa Miłośników Lwowa oraz Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego Towarzystwa Akademii Przemyskiej, które przyczyniło się do powstania Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Założyciel Przemyskiego Towarzystwo Narciarskiego, które pomogło w budowie wyciągu narciarskiego w Przemyślu.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, które prowadzo obecnie Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie, przedszkole w Przemyślu, świetlice dla dzieci w Przemyślu i Jarosławiu.

Wchodzi w skład zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

Przewodniczący komisji rewizyjnej KS Czuwaj, które wspiera przydział środków unijnych na modernizację kompleksu sportowego Czuwaj w Przemyślu.

Jeden z założycieli Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych.