Praca, nie obietnice

RÓŻANIEC DO GRANIC

Odsłony: 73

7 października cała Polska została opleciona żywym różańcem. Ponad milion Polaków wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Różaniec do Granic”, aby modlić się o nawrócenie i jedność w narodzie oraz o pokój dla Polski i całego świata.  

WIZYTA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU

Odsłony: 72

W dniu 4 października 2017 r.  w Przemyślu Pan Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonał oficjalnego otwarcia budynku garażowego przeznaczonego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Obiekt został wybudowany w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020 r. 

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 86

W budynku Starostwa Powiatowego  w dniu 2 października 2017 r.  odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Przemyślu, na którym obecny był Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Na spotkaniu poruszano problemy towarzyszące przemyskim rolnikom. Dodatkowo zebrani mogli zapoznać się z informacjami przekazanymi przez Posła na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka oraz przedstawicieli: KRUS, Powiatowego Lekarza Weterynarii i Pana Mariusza Grzęda Kierownika Biura Powiatowego Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiła dyskusja.

JUBILEUSZ PRZEMYSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. IGNACEGO KRASICKIEGO

Odsłony: 104

W dniu 28 września 2017 r. obchodzono 70  - lecie Przemyskiej Biblioteki Publicznej, w trakcie którego przedstawiono zarys działalności instytucji. Według zaprezentowanych danych Przemyska Biblioteka czynnie angażuje się w promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, jej program działania obejmuje również organizację wydarzeń dla osób niepełnosprawnych. 

NADANIE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO SZKOLE PODSTAWOWEJ W GROCHOWCACH

Odsłony: 88

Dzięki blisko rocznym staraniom nadano Szkole Podstawowej w Grochowcach im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą, koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Stanisława Jamrozek. W dalszej części przybyli goście zapoznali się z programem artystycznym, w trakcie którego zdolni uczniowie przedstawili losy życiowe rotmistrza Pileckiego. 

SPOTKANIE Z POEZJĄ I MALARSTWEM ZOFII LORENC W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 95

W dniu 27 września 2017 r. w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu odbyło się spotkanie z poezją i malarstwem Zofii Lorenc pod tytułem „Nadzieja”. Na spotkaniu Posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza reprezentował asystent Arkadiusz Mazur, który w imieniu parlamentarzysty podziękował za zaproszenie i pogratulował bohaterce wydarzenia całokształtu dorobku twórczego.