Praca, nie obietnice

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE NOWOROCZNE W AKSMANICACH

Odsłony: 830

W dniu 13 stycznia br. z inicjatywy Pana Zbigniewa Bojko Przewodniczącego Powiatowej Rady Podkarpackiej Izby Rolniczej w Przemyślu zostało zorganizowane Międzynarodowe Spotkanie Noworoczne w Aksmanicach, które patronatem honorowym objął poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. W wydarzeniu wzięli udział rolnicy z terenu woj. podkarpackiego oraz osoby pełniące funkcje publiczne. Uczestnicy mogli wymienić się własnymi opiniami i spostrzeżeniami dotyczącymi polskiego rolnictwa. Spotkaniu towarzyszyła miła i przyjazna atmosfera. Nie pogłębiano istniejących różnic w koncepcjach rozwoju sektora rolniczego. Polski rolnik zasługuje na uznanie i szacunek ustawodawcy, co nie powinno być przywilejem, lecz standardem. 

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI TOREK W GMINIE MEDYKA

Odsłony: 821

W dniu 12 stycznia br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz  wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Torek w Gminie Medyka. Celem przyświecającym wydarzeniu było przybliżenie zainteresowanym zmian w polskim ustawodawstwie oraz przeprowadzenie dyskusji na temat obecnych reform. 

NOWOROCZNE SPOTKANIE PARLAMENTARZYSTÓW PIS Z PREZYDENTEM ANDRZEJEM DUDĄ

Odsłony: 770

W  dniu 9 stycznia br. odbyło się spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z parlamentarzystami klubu parlamentarnego PiS . W spotkaniu uczestniczył poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Prezydent wskazywał na potrzebę współpracy i kontynuowania dobrej zmiany. Ważne, aby zintensyfikować kontakt z prezydentem, co niewątpliwie wpłynie na skuteczniejsze działanie w niektórych momentach. Spotkaniu towarzyszyła bardzo miła, świąteczna atmosfera. Nie poruszano kwestii rekonstrukcji rządu, skupiono się zwłaszcza na życzeniach i pogłębieniu dobrych relacji na linii prezydent – parlamentarzyści. 

ORSZAK TRZECH KRÓLI W PRZEMYŚLU

Odsłony: 695

Orszak Trzech Króli nie jest jedynie zwykłym przemarszem osób. Organizowane są w setkach miast, biorą w nich udział setki osób. Obrazy rodziców z uśmiechniętymi dziećmi powinny obiec Europę. Europa może się od nas uczyć, jak można pięknie świętować. Wschodnie kresy Polski są przykładem kultywowania tradycji i z dumą okazywania wiary w Boże Narodzenie. Oddając hołd narodzonemu Jezusowi z nadzieją i ufnością spoglądamy w przyszłość. Szczególną istotą tego dnia, jest fakt wspólnego przebywania i kolędowania. W wydarzeniu wzięło udział mnóstwo dzieci.

PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU SKAUTOM NA UKRAINIE

Odsłony: 741

W dniu 5 stycznia br. przemyscy harcerze przekazali po raz dwunasty ukraińskim skautom Betlejemskie Światełko Pokoju. Spotkanie zostało zapoczątkowane w 2007 roku przez Powiat Przemyski i jego odpowiednik na Ukrainie Powiat Starosamborski na nieczynnym przejściu granicznym w Malhowicach – Niżankowicach. Na uroczystość przy pasie granicznym przybył poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Licznie zgromadziła się lokalna młodzież, harcerze i okoliczni mieszkańcy. To już tradycja, że gospodarze spotkania Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Tatiana Terlecka Starosta Rejonu Starosamborskiego gościli na terenie pasa przygranicznego specjalnie otwieranego tego dnia w przeddzień świąt Bożego Narodzenia obrządku grekokatolickiego.