Praca, nie obietnice

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO W PRZEMYŚLU

Odsłony: 505

W dniu 22 czerwca br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz w odpowiedzi na zaproszenie Pana Dyrektora Jarosława Dyrdy na uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu skierował okolicznościowy adres, odczytany przez asystenta Arkadiusza Mazura. 

UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Odsłony: 464

W dniu 28 maja 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. 

Beneficjentami programu zostało 129 parafii, jednostki samorządu terytorialnego, muzea i fundacja. Łącznie 147 podmiotów otrzymało kwotę ponad 4 mln złotych. 

OTWARCIE NZOL "ZACISZE"

Odsłony: 904

W dniu 15 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zacisze” w miejscowości Winne – Podbukowina. 

Zaproszenie do posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza skierowała Dyrektor Agnieszka Daraż – Pierożyńska. Inne obowiązki parlamentarne przeszkodziły  w osobistym uczestnictwie posła, wobec czego za pośrednictwem asystenta Arkadiusza Mazura przekazał Pani Dyrektor gratulacje i życzenia owocnej pracy oraz bukiet kwiatów. 

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY W KOSIENICACH

Odsłony: 593

Poseł Andrzej Matusiewicz poprzez ufundowanie nagród wsparł Turniej Szachowy w Kosienicach, który stał się nieodłącznym elementem kalendarza imprez sportowych w Gminie Żurawica. 

Turniej odbył się w dniu 16 czerwca br., w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Kosienicach. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół z terenu Gmina Żurawica. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: 

ZJAZD STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW POWIATU PRZEMYSKIEGO

Odsłony: 2018

Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz w dniu 16 czerwca br. wziął udział w Zebraniu Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego w Rokszycach. 

W trakcie  wydarzania Prezes Maria Jakubowska wręczyła parlamentarzyście tytuł „Honorowego Sołtysa Powiatu Przemyskiego” nadany Uchwałą nr 1/VI/2018 z dn. 4.06.2018 r. Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów w uznaniu zasług wspierających działalność i pracę sołtysa oraz pomoc i zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów naszych „małych Ojczyzn”. Podobne wyróżnienia otrzymali posłowie Marek Rząsa i Mieczysław Kasprzak, także obecni na Zebraniu. 

60 LAT ZŁOŻA PRZEMYŚL

Odsłony: 547

W dniu 15 czerwca br. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się konferencja dot. złoża Przemyśl w związku z obchodami 60 lat złoża Przemyśl.

Zaproszenie do posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza skierował Prezes Zarządu PGNiG SA Piotr Woźniak. Parlamentarzysta z uwagi na odbywające się posiedzenie Sejmu RP nie mógł osobiście uczestniczyć w wydarzeniu. W Jego imieniu został odczytany okolicznościowy adres przez asystenta Arkadiusza Mazura, w którym wskazał: 

65 LAT PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. GWALBERTA PAWLIKOWSKIEGO W PRZEMYŚLU

Odsłony: 518

W dniu 14 czerwca br. odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu została powołana 3 marca 1952 r., jako jedna z 12 Fili Powiatowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Zalążkiem zbiorów był księgozbiór Inspektoratu Szkolnego w Przemyślu obejmujący również Podręczną Bibliotekę Podinspektora Oświaty i Kształcenia Dorosłych w liczbie 607 woluminów.