Praca, nie obietnice

ROCZNICA BITWY O WZGÓRZE MONTE CASSINO

Odsłony: 437

W dniu 18 maja br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Przemyśla Januszem Hamryszczakiem oraz Dariuszem Łapą Sekretarzem Miasta Przemyśla złożył kwiaty na grobie ppor. Kazimierza Gurbiela bohatera spod Monte Cassino.  

Przypomnijmy, że 18 maja 1944 r. oddziały 2 Korpusu Polskiego zdobyły ruiny klasztoru benedyktynów na Monte Cassino. W czasie walk zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych.

WAŻNA INWESTYCJA W PODKARPACKIEJ KAS

Odsłony: 412

W dniu 15 maja 2018 r. w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie podpisana została umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  oraz ustaleniem warunków sprawowania nadzoru autorskiego dla inwestycji pod nazwą: Budowa Oddziału Celnego w Przemyślu wraz z infrastrukturą kontrolno-magazynową, z przeznaczeniem na potrzeby jednostek podległych Podkarpackiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Przemyślu. 

OBCHODY DNIA GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 504

W dniu 8 maja br. w Przemyślu odbyły się obchody  Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pod hasłem „Wczesna interwencja drogą do rozwoju dziecka”, które zorganizowało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak. 

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 227 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI W PRZEMYŚLU

Odsłony: 501

Przemyślanie uczcili 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w Katedrze Archidiecezji Przemyskiej koncelebrowaną przez ks. abp Józefa Michalika. 

Duchowny w wygłoszonej homilii nawiązał do wydarzeń historycznych w kontekście wpływu obcych rządów na sytuację wewnętrzną państwa polskiego oraz niosące ze sobą upadek RP kierowanie się interesem partii, a nie dobrem narodu: