Praca, nie obietnice

NADANIE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO SZKOLE PODSTAWOWEJ W GROCHOWCACH

Odsłony: 151

Dzięki blisko rocznym staraniom nadano Szkole Podstawowej w Grochowcach im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą, koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Stanisława Jamrozek. W dalszej części przybyli goście zapoznali się z programem artystycznym, w trakcie którego zdolni uczniowie przedstawili losy życiowe rotmistrza Pileckiego. 

SPOTKANIE Z POEZJĄ I MALARSTWEM ZOFII LORENC W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 148

W dniu 27 września 2017 r. w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu odbyło się spotkanie z poezją i malarstwem Zofii Lorenc pod tytułem „Nadzieja”. Na spotkaniu Posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza reprezentował asystent Arkadiusz Mazur, który w imieniu parlamentarzysty podziękował za zaproszenie i pogratulował bohaterce wydarzenia całokształtu dorobku twórczego. 

ZAPRZYSIĘŻENIE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 188

W dniu 24 września 2017 r. na przemyskim Rynku przysięgę złożyli żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego (PBOT). Ślubowanie zostało poprzedzone uroczystą mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej WNMP i św. Jana Chrzciciela koncelebrowaną przez Ekscelencję Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka. W uroczystościach wzięli udział m.in.: wiceminister obrony narodowej  Michał Dworczyk,  posłanka Anna Schmidt – Rodziewicz, która w imieniu Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego odczytała list okolicznościowy, posłowie: Andrzej Matusiewicz, Wojciech Buczak oraz Wojciech Bakun, wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, Prezydent Przemyśla Robert Choma i wielu innych zaproszonych gości. 

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY KRZYWCZA W BABICACH

Odsłony: 201

W dniu 23 września 2017 r. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz w Babicach spotkał się z mieszkańcami Gminy Krzywcza. 

Na początku spotkania Poseł podziękował mieszkańcom za zainteresowanie i chęć pogłębienia swojej wiedzy. W dalszej części zostały omówione w sposób merytoryczny propozycje zmian w wymiarze sprawiedliwości  aprobowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Dodatkowo poruszył kwestię uzyskania rekompensaty za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta w świetle nowelizacji ustawy o szkodach łowieckich, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

OBCHODY REGIONALNEGO ŚWIĘTA LASU W OLESZYCACH

Odsłony: 202

W tym roku Regionalne Święto Lasu obchodzono na terenie Nadleśnictwa Oleszce.

Uroczystości, które odbyły się w dniu 23 września br., rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariusza Leszczyńskiego. Po nabożeństwie poświęcono i oddano do użytku nowy obiekt kancelaryjno-szkoleniowy oraz odbyło się nadanie Szkółce Leśnej w Kolonii imienia profesora Janusza Sabora. – leśnika i wybitnego genetyka.

KONFERENCJA POŚWIĘCONA POLITYCE SENIORALNEJ

Odsłony: 308

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. „Polityka senioralna – Problemy społeczne w kontekście starzejącego się społeczeństwa”. 

Konferencja skierowana była do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także  organizacji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego starzenia się, działających na rzecz bezpieczeństwa i aktywności środowiska osób starszych. 

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 78 NAPAŚCI ZWIĄZKU SOWIECKIEGO NA POLSKĘ ORAZ DNIA SYBIRAKA

Odsłony: 199

Na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu w dniu 17 września złożono symboliczne wiązanki kwiatów przy Grobie Katyńskim.  Następnie w kościele OO. Karmelitów rozpoczęły się uroczystości główne. Mszę świętą sprawowano w intencji ofiar sowieckiej napaści oraz Sybiraków.  W dalszej części uczestnicy przeszli ulicami miasta pod pomnik poświęcony Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia.