Praca, nie obietnice

PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU SKAUTOM NA UKRAINIE

Odsłony: 493

W dniu 5 stycznia br. przemyscy harcerze przekazali po raz dwunasty ukraińskim skautom Betlejemskie Światełko Pokoju. Spotkanie zostało zapoczątkowane w 2007 roku przez Powiat Przemyski i jego odpowiednik na Ukrainie Powiat Starosamborski na nieczynnym przejściu granicznym w Malhowicach – Niżankowicach. Na uroczystość przy pasie granicznym przybył poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Licznie zgromadziła się lokalna młodzież, harcerze i okoliczni mieszkańcy. To już tradycja, że gospodarze spotkania Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Tatiana Terlecka Starosta Rejonu Starosamborskiego gościli na terenie pasa przygranicznego specjalnie otwieranego tego dnia w przeddzień świąt Bożego Narodzenia obrządku grekokatolickiego. 

OSTATNIA SESJA RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO W 2017R.

Odsłony: 520

W dniu 28 grudnia 2017 r. po spotkaniu opłatkowym w siedzibie Starostwa Powiatu Przemyskiego odbyła się ostatnia w tym roku sesja, na której uchwalono budżet. Projekt budżetu nie wzbudził kontrowersji i został przyjęty jednomyślnie. Radni  reprezentujący różne opcje polityczne podkreślali, że pomimo rozbieżności w poglądach liczy się dla nich jedynie dobro powiatu i jego mieszkańców. W budżecie na rok 2018 zaplanowano dochody na kwotę 57.618.446 złotych oraz wydatki 59.067.249 złotych. 

OPŁATEK W PRZEMYSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Odsłony: 548

W dniu 28 grudnia 2017 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu odbyło się spotkanie opłatkowe organizowane przez Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomę oraz Starostę Przemyskiego Jana Pączka. W wydarzeniu wziął udział poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz.