Praca, nie obietnice

LIV SESJA RADY GMINY ORŁY

Odsłony: 544

Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz w dniu 16 lutego br. wziął udział w LIV Sesji Rady Gminy Orły. 

W trakcie sesji poseł zaprezentował zebranym radnym i sołtysom zmiany przewidziane w ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz o zmianie o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

XXXIV SESJA RADY GMINY KRASICZYN

Odsłony: 528

W dniu 16 lutego br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w XXXIV sesji Rady Gminy Krasiczyn.  

W trakcie obrad przyjęto m.in.: sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Krasiczyn, z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasiczynie, z realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krasiczyn oraz z realizacji gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

KONFERENCJA „EUROPA KARPAT” W PRZEMYŚLU

Odsłony: 490

17 lutego 2018 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się 20 jubileuszowa edycja międzynarodowej konferencji  „Europa Karpat”. Cykl spotkań ma na celu wzmocnienie współpracy i pogłębienie partnerskich więzi między krajami regionu. Jednocześnie konferencja stanowi forum wymiany poglądów i pomysłów dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwoju nie tylko Karpat, ale też Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatorem tego wydarzenia był Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który dokonał otwarcia konferencji i  przywitał licznie zgromadzonych gości oraz zwrócił uwagę na znaczenie  i efekty dotychczasowych debat. Wymienił pięć najważniejszych kwestii, które były poruszane podczas tych spotkań tj.: bezpieczeństwo całego makroregionu w szerokim wymiarze, odnowa całej Europy, której południowo-wschodnią rubieżą są Karpaty,  przyszłość całej geograficznej Europy, której centrum stanowią Karpaty. Wymienił także Via Carpatia postrzeganą jako przykład rozwoju i rozbudowy osi północ-południe oraz współpracę transgraniczną w trzech wymiarach tj.: współpracy pomiędzy uczelniami państw karpackich, miastami i regionami.

78 ROCZNICA PIERWSZYCH WYWÓZEK POLAKÓW NA SYBERIĘ

Odsłony: 679

Działacze Związku Sybiraków z Przemyśla oraz mieszkańcy miasta uczcili ofiary pierwszej, masowej deportacji Polaków na Syberię, zorganizowanej przez Związek Sowiecki podczas II wojny światowej. W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku, Sowieci rozpoczęli deportację około 140 tysięcy osób: m.in. urzędników, rodzin oficerów więzionych w obozach jenieckich i uczestników wojny polsko-bolszewickiej.

II PODKARPACKI SAMORZĄDOWY BAL CHARYTATYWNY

Odsłony: 803

Po raz drugi w G2A Arenie odbył się Samorządowy Bal Charytatywny. Dochód z tego wydarzenia trafi w całości do podopiecznych podkarpackiego hospicjum. Organizatorami Balu były Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

II OGÓLNOPOLSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

Odsłony: 754

W dniu 10 lutego br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w II Ogólnopolskim Forum Samorządowym zorganizowanym w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce. Forum organizowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wojewodę Podkarpackiego odbyło się pod patronatem premiera RP Mateusza Morawieckiego. Na podkarpaciu odbyło się już po raz drugi, przy wsparciu Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.