Praca, nie obietnice

I FORUM POLONII AMERYKAŃSKIEJ W RZESZOWIE

Odsłony: 2861

04bW dniu 27 lipca 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce odbyła się uroczysta inauguracja Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce. Oprócz przedstawicieli Polonii Amerykańskiej uczestniczyli w niej także zaproszeni goście – m. in. Szef Gabinetu Prezydenta RP, Adam Kwiatkowski oraz Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. W I Forum Polonii Amerykańskiej uczestniczył również Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz.

SESJA RADY GMINY PRZEWORSK

Odsłony: 1622

W dniu 29 lipca 2016 roku odbyła się XX sesja Rady Gminy Przeworsk, w której uczestniczył Poseł na Sejm PR Andrzej Matusiewicz.

Na sesji prowadzonej przez Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Ruchałę stawiło się trzynastu na piętnastu możliwych członków Rady. Radni zajmowali się między innymi zmianami w budżecie na 2016 rok, zmiana dotyczyła otrzymanej dotacji ze środków Unii Europejskiej na modernizację drogi Nowosielce – Grzęska. Kolejnymi punktami obrad były między innymi: ustalenie dla terenu Gminy Przeworsk liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających po. 4,5% alkoholu; wprowadzenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze; ustalenie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”. Wszystkie uchwały zostały przez Radnych przyjęte.

XXI TARGI RZEMIOSŁA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I LEŚNICTWA – AGROBIESZCZADY 2016

Odsłony: 1722

15W dniach 30 i 31 lipca 2016r. przy Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku odbyły się XXI Targi Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa - AGROBIESZCZADY 2016, w których wziął udział Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Imprezę objął patronatem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. 

III FESTYN RODZINY W DROHOBYCZCE

Odsłony: 1780

20160724 150748W dniu 24 lipca 2016 r. odbył się przy Publicznej Szkole Podstawowej w Drohobyczce III Festyn Rodziny, w którym uczestniczył Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz. 

Piknik rodzinny zorganizowano w celu integracji społeczności Drohobyczki. Towarzyszył mu jednak szczytny cel, jakim była zbiórka pieniędzy na plac zabaw dla dzieci. Głównym organizatorem imprezy była Ochotnicza Straż Pożarna z Drohobyczki z Prezesem Krzysztofem Galejem na czele oraz Rada Rodziców z Przewodniczącą Martą Grządziel i Dyrektor Szkoły Barbara Kwasiżur. W skład komitetu organizacyjnego wchodziły również: Koło Gospodyń Wiejskich, Akcja Katolicka oraz Bractwo Szkaplerzne.

JUBILEUSZ 90 – LECIA OSP W STUBNIE

Odsłony: 1863

20160716 135454W dniu 16 lipca 2016 r. w Stubnie odbyła się uroczystość z okazji 90 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej, w której wziął udział Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz. Obchody rozpoczęła koncelebrowana Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stubnie.

Dalsza część uroczystości odbyła się przy budynku Staży Pożarnej, gdzie nastąpiło wręczenie odznaczeń zasłużonym członkom OSP w Stubnie. Decyzją Rady Powiatu Przemyskiego za zasługi w rozwój społeczności gminnej, OSP w Stubnie otrzymała odznakę zasłużony dla Powiatu Przemyskiego, którą wręczył mieszkaniec Stubna, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski.