Praca, nie obietnice

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W PWSW W PRZEMYŚLU

Odsłony: 1660

IMG 7988W dniu 4 października 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła Msza św. odprawiona w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa Józefa Michalika w intencji wykładowców oraz studentów PWSW.

Dalsza cześć inauguracji odbyła się w auli uczelnianej PWSW. Po raz pierwszy rozpoczęcia roku dokonał nowy rektor uczelni dr Paweł Trefler. W swoim wystąpieniu mówił, jak ważna jest rola uczelni w rozwoju Przemyśla i regionu. Istotne znaczenie ma zatrzymanie młodzieży w Przemyślu. Uczelnia ma za zadanie zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, zaszczepienia w młodzieży postawy obywatelskiej oraz promowania wartości demokratycznych. Rektor zaznaczył, że liczy na wsparcie ze strony władz samorządowych i otoczenia społeczno–gospodarczego Przemyśla.

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 1931

modlitwa liturgiczna strazy miejskiej 15027W dniu 29 września 2016 r. odbyły się uroczyste obchody święta Staży Miejskiej w Przemyślu. Na zaproszenie komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu Jana Genei uczestniczył w nich Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. 

 

SESJA RADY MIASTA PRZEMYŚLA

Odsłony: 1574

20160928 101139W dniu 28 września 2016 r. odbyła się Sesja Rady Miasta Przemyśla, w której uczestniczył Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz.

Podczas sesji podjęto szereg istotnych uchwał między innymi wprowadzających do budżetu środki niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych oraz dotyczące programów unijnych na podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego przemyskich szkół. Zostanie utworzony system stypendialny dla najlepszych studentów PWSW, którzy są mieszkańcami Przemyśla. Przegłosowano również uchwałę w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

KOMISJE SENACKIE W POLAŃCZYKU

Odsłony: 2291

DSC 4730W dniach od 26-28 września 2016 r. odbył się wyjazd studyjny senackich Komisji Środowiska i Komisji Zdrowia w Polańczyku. Tematem przewodnim był wpływ środowiska na zdrowie człowieka. W pierwszym dniu zjazdu uczestnicy zwiedzili Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem w Bieszczadach. Dyskutowano na temat wpływu jakości ekosystemu na zdrowie człowieka oraz ochrony powietrza i wód przed zanieczyszczeniem, biorąc pod uwagę doświadczenia województwa podkarpackiego. W dniu 27 września 2016 r. w Sanatorium Uzdrowiskowym „Solinka” odbyła się prezentacja i dyskusja na temat roli lecznictwa uzdrowiskowego w przywracaniu pełnej sprawności zawodowej oraz prognozowaniu zachorowań na nowotwory jako istotnego czynnika planowania wydatków z NFZ.

"STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU" - KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU W PRZEMYŚLU

Odsłony: 1489

 b 679d93d6ad6bb93ad270eb3f30ecc2a6W dniu 27 września 2016 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyło się spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adamem Hamryszczakiem. Konferencja dotyczyła konsultacji społecznych projektu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Wśród zaproszonych gości obecny był Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Gospodarzem spotkania był Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, który jest również wykładowcą tej uczelni.

DZIEŃ SŁUŻBY CELNEJ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 1915

IMG 20160926 090732 9412 BSW dniu 26 września 2016 r. w Przemyślu odbyły się obchody Dnia Służby Celnej połączone z 90. rocznicą powołania do istnienia Urzędu Celnego oraz 70. rocznicą restytucji struktur celnych w mieście, w których wziął udział Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz.

SEJMOWA KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA NA POSIEDZENIU WYJAZDOWYM NA PODKARPACIU

Odsłony: 2066

IMG 2863

Z inicjatywy posłów Zbigniewa Chmielowca i Bogdana Rzońcy odbyło się w dniu 16 września 2016 r. posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska w Dworze Kombornia z udziałem Posła na Sejm Andrzeja Matusiewicza. Poprzedniego dnia członkowie Komisji brali udział w wizji lokalnej w miejscowościach Kąty – Myscowa w gminie Krempna w powiecie jasielskim, gdzie jest przewidywana budowa zbiornika wodnego na rzece Wisłoka. Budowa tego zbiornika wodnego jest planowana od około 30 lat i spełniałaby dwie ważne funkcje, tj. ograniczenie zagrożenia powodziowego i dostarczanie energii elektrycznej dla pobliskich powiatów górskich.