Praca, nie obietnice

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM - OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA)

Odsłony: 552

Szanowni Państwo, 

Rusza nabór wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Termin składania dokumentów: 15 stycznia 2018 –15 lutego 2018 roku 

Otwarte Strefy Aktywności OSA
to nowy program po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. 
W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na realizację Programu 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin. 
Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych: 
1.     wariant podstawowy: 

  • siłownia plenerowa 
  • strefa relaksu 
  • zagospodarowanie zieleni 

2. wariant rozszerzony: 

  • siłownia plenerowa 
  • strefa relaksu wraz zagospodarowaniem zieleni 
  • plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum trzy urządzenia) z ogrodzeniem 

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018r. do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/ 
Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2017-rok/2180,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html


Z wyrazami szacunku 

Gabinet Polityczny 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
tel. (22) 2443 142 
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa 
www.msport.gov.pl 
  

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE SYBIRAKÓW

Odsłony: 736

W dniu 14 stycznia br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w spotkaniu opłatkowym,  w ramach którego przemyscy Sybiracy zasiedli przy wspólnym wigilijnym stole. Wypada wspomnieć, że po wielu latach od czerwca 2017 r. wszyscy Sybiracy z Przemyśla i powiatu przemyskiego stanowią jedną sybiracką rodzinę. Spotkanie zostało poprzedzone Mszą św. odprawioną w kościele pw. Józefa w Przemyślu. Spotkanie upiększyło przedstawienie jasełkowe dzieci z Przedszkola nr 3 w Przemyślu. Swoje wiersze wygłosili: Pani Teresa Paryna, Pan Tadeusz Szczerbaty i Pani Maria Wielgosz. 

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE NOWOROCZNE W AKSMANICACH

Odsłony: 714

W dniu 13 stycznia br. z inicjatywy Pana Zbigniewa Bojko Przewodniczącego Powiatowej Rady Podkarpackiej Izby Rolniczej w Przemyślu zostało zorganizowane Międzynarodowe Spotkanie Noworoczne w Aksmanicach, które patronatem honorowym objął poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. W wydarzeniu wzięli udział rolnicy z terenu woj. podkarpackiego oraz osoby pełniące funkcje publiczne. Uczestnicy mogli wymienić się własnymi opiniami i spostrzeżeniami dotyczącymi polskiego rolnictwa. Spotkaniu towarzyszyła miła i przyjazna atmosfera. Nie pogłębiano istniejących różnic w koncepcjach rozwoju sektora rolniczego. Polski rolnik zasługuje na uznanie i szacunek ustawodawcy, co nie powinno być przywilejem, lecz standardem. 

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI TOREK W GMINIE MEDYKA

Odsłony: 698

W dniu 12 stycznia br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz  wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Torek w Gminie Medyka. Celem przyświecającym wydarzeniu było przybliżenie zainteresowanym zmian w polskim ustawodawstwie oraz przeprowadzenie dyskusji na temat obecnych reform. 

NOWOROCZNE SPOTKANIE PARLAMENTARZYSTÓW PIS Z PREZYDENTEM ANDRZEJEM DUDĄ

Odsłony: 538

W  dniu 9 stycznia br. odbyło się spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z parlamentarzystami klubu parlamentarnego PiS . W spotkaniu uczestniczył poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Prezydent wskazywał na potrzebę współpracy i kontynuowania dobrej zmiany. Ważne, aby zintensyfikować kontakt z prezydentem, co niewątpliwie wpłynie na skuteczniejsze działanie w niektórych momentach. Spotkaniu towarzyszyła bardzo miła, świąteczna atmosfera. Nie poruszano kwestii rekonstrukcji rządu, skupiono się zwłaszcza na życzeniach i pogłębieniu dobrych relacji na linii prezydent – parlamentarzyści. 

ORSZAK TRZECH KRÓLI W PRZEMYŚLU

Odsłony: 578

Orszak Trzech Króli nie jest jedynie zwykłym przemarszem osób. Organizowane są w setkach miast, biorą w nich udział setki osób. Obrazy rodziców z uśmiechniętymi dziećmi powinny obiec Europę. Europa może się od nas uczyć, jak można pięknie świętować. Wschodnie kresy Polski są przykładem kultywowania tradycji i z dumą okazywania wiary w Boże Narodzenie. Oddając hołd narodzonemu Jezusowi z nadzieją i ufnością spoglądamy w przyszłość. Szczególną istotą tego dnia, jest fakt wspólnego przebywania i kolędowania. W wydarzeniu wzięło udział mnóstwo dzieci.