Praca, nie obietnice

XLIV SESJA RADY GMINY DUBIECKO

Odsłony: 479

W dniu 28 lutego br. na XLIV Sesji Rady Gminy Dubiecko posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza reprezentował asystent Arkadiusz Mazur. 

Na sesji podjęto uchwały m.in. w następujących sprawach:

  • Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dubiecko na lata 2018 – 2022;
  • Zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Dubiecku;
  • Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

PONAD 54,5 MLN ZŁ NA PROGRAM SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Odsłony: 765

Wg wstępnych planów z SKS skorzysta ok. 350 tys. uczniów w całej Polsce!

Na realizację SKS Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy ponad 54,5 mln zł. Dzięki tym środkom w zajęciach weźmie udział ok. 350 tys. uczniów w całej Polsce. Zajęcia będą prowadzone w ponad 11,5 tys. szkół przez ponad 15 tys. nauczycieli wychowania fizycznego - niemal co trzeci nauczyciel jest uczestnikiem programu SKS. W bieżącym roku w naborze zgłosiły się 2 452 gminy co stanowi 98,5% wszystkich gmin w Polsce.

„NIEZŁOMNI BRACIA CIEŚLA ZE STUDZIANA”

Odsłony: 370

W dniu 25 lutego 2018 r. w Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterską walkę i męczeńską śmierć Tadeusza i Edwarda Cieśli. Obaj bohaterowie walczyli o wolną Polskę w trakcje II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Za swoje bohaterstwo ponieśli najwyższą cenę, zostając skazani przez władze komunistyczne na śmierć. To właśnie Ziemia Przeworska zrodziła tak niezłomnych patriotów, których życiorys powinien stanowić wzór dla młodych Polaków.

UROCZYSTE OTWARCIE PRZEDSZKOLA "POD JAWOREM"

Odsłony: 803

W dniu 23 lutego br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w otwarciu Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „ Nad Jaworem”, do którego obecnie uczęszcza ośmioro dzieci. Ośrodek  jest przeznaczony dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami intelektualnymi. Realizacja projektu służy również podniesieniu kompetencji nauczycieli oraz utworzenia sieci  współpracy i samokształcenia nauczycieli.     

BLISKI LUDZIOM, BLISKI PROBLEMOM

Odsłony: 531

Poseł A. Matusiewicz w dniu 21 lutego br. złożył wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu. Celem spotkania z dyrekcją placówki w osobach  Dyrektor Dorotą Wiech – Iwaneczko, Wicedyrektorów Wojciechem Rewer, Elżbietą Kopańską oraz Elżbietą Kopeć była chęć zapoznania się z problemami towarzyszącymi kształceniu specjalnemu.