Praca, nie obietnice

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 173

W dniu 26 października 2017 r. w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej, na której Posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza reprezentował asystent Arkadiusz Mazur. Zaproszenie do Parlamentarzysty skierowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Lucyna Podhalicz. 

XLI SESJA RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

Odsłony: 145

W dniu 24 października br. w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyła się XLI sesja Rady Powiatu Przemyskiego, na którą zaproszenie otrzymał Poseł na Sejm RP, jednakże z powodu obowiązków parlamentarnych nie mógł osobiście w niej uczestniczyć. Niniejszym Parlamentarzystę reprezentował asystent Arkadiusz Mazur. 

UROCZYSTE OBCHODY ROKU TADEUSZA KOŚCIUSZKI W UBIESZYNIE

Odsłony: 134

W dniu 24 października br. odbyły się uroczyste obchody Roku Kościuszkowskiego zorganizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Ubieszynie. Ubieszyn to mała miejscowość położona w Gminie Tryńcza. Szkoła ta nosi imię Tadeusza Kościuszki, dlatego też obchody Roku Kościuszkowskiego w tej szkole mają szczególny wymiar. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki. Coraz więcej szkół przyjmuje imiona słynnych, polskich patriotów, którzy walczyli za naszą ojczyznę. Jest to zarówno wyrazem pamięci o nich, jak i dążenia do kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży poprzez wskazywanie im na autorytety godne naśladowania. 

OBCHODY ROCZNICOWE W KUŹMINIE

Odsłony: 199

W dniu 22 października br. odbyły się uroczyste obchody 11 Rocznicy Nadania Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kuźminie Imienia Bohaterów 30 Sudeckich Pułku Piechoty oraz 72 Rocznicy Napadu Band UPA, w których udział wziął Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz.  Parlamentarzysta wraz z Panią Barbarą Krajewską złożył wiązankę kwiatów na grobie ofiar poległych z rąk Ukraińców. 

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KUPIATYCZ W GMINIE FREDROPOL

Odsłony: 124

W dniu 21 października br. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Kupiatycz w Gminie Fredropol, w trakcie którego zapoznał mieszkańców ze zmianami w prawie aprobowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Organizatorem wydarzenia był Pan Ryszard Mazur.  

XL SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY KRZYWCZA

Odsłony: 131

W dniu 19 października br. Posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza na XL Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza reprezentował asystent Arkadiusz Mazur,  który przedstawił założenia kilku kluczowych projektów aktów prawnych. Ponadto zaprezentował działania Parlamentarzysty zmierzające do rozwiązania zaistniałych problemów z interpretacją poszczególnych przepisów.