Praca, nie obietnice

ŚWIĘTO SZKOŁY IM. ORLĄT LWOWSKICH W PRZEMYŚLU

Odsłony: 1106

20160531 102120W dniu 31 maja 2016 r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu  odbyły się  obchody „Święta Szkoły”, w których uczestniczył Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, którą odprawił ks. kanonik Marian Koźma. Animację śpiewu podczas Liturgii poprowadził ks. Robert Blama. Następnie uczestnicy Eucharystii udali się do szkoły, gdzie przybyłych gości powitała dyr. Alicja Dobosz. Następnie uczniowie szkoły przedstawili impresję słowno – muzyczną „Wierność pamięci” o bohaterskich obrońcach Lwowa.

"DZIEŃ STRAŻAKA" W PRZEMYŚLU

Odsłony: 1178

DSC 0084W dniu 30 maja 2016 r.  w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu w ramach obchodów „Dnia Strażaka” odbyła się uroczystość, w której uczestniczył Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz.

Straż Ogniowa Miejska w Przemyślu powstała w 1865 r. i była to pierwsza formacja zawodowa powołana do walki z pożarami na tutejszym  terenie, a w 1871 r. do pomocy tej formacji powołano Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej.  Przed II wojną światową w Przemyślu funkcjonowały: Straż Pożarna Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna Kolejowa. W roku 1957 r.  rozpoczęto budowę nowej strażnicy przy ul. Kopernika, gdzie powstała Komenda Województwa Straży Pożarnej w Przemyślu, której podlegały Komendy Rejonowe. W 1999 r. w miejscu zniesionej komendy wojewódzkiej i rejonowej PSP w Przemyślu utworzono Komendę Miejską PSP.

PROMOCJA PROGRAMU "RODZINA 500+" W PRZEMYŚLU

Odsłony: 890

20160524 120409W  dniu 24 maja 2016 r. o godz. 12.00 przy Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się konferencja prasowa dotycząca akcji informacyjnej programu „Rodzina 500 +”, w której uczestniczył Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Obecna również była Poseł na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz. Władze  Miasta Przemyśla reprezentowali:  Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz  i Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej Robert Bal, radni Rady Miejskiej oraz Wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk.

JUBILEUSZ 150 - LECIA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA PW. ŚW. TRÓJCY W KOSIENICACH

Odsłony: 1463

 mg 0026W dniu 22 maja 2016 r. w Kosienicach odbyła się uroczystość z okazji 150 – lecia konsekracji kościoła pw. Św. Trójcy w Kosienicach, w której uczestniczył Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Stanisław Jamrozek, Po zakończeniu Eucharystii została odsłonięta i poświęcona  tablica pamiątkowa „W hołdzie Fundatorom i Kolatorom Kościoła Św. Trójcy Rodzinie Stadnickich i Dębowskich” w dowód pamięci od wdzięcznych mieszkańców Kosienic. Z tej okazji głos zabrała Księżna dr Maria Barbara Czartoryska, która opowiedziała o swoich przodkach i wspomnieniach związanych z tym miejscem. Następnie głos zabrała Grażyna Kasprzycka z rodziny Stadnickich, która podziękowała mieszkańcom Kosienic za opiekę nad świątynią i kultywowanie pamięci o fundatorach kościoła.

PPOR. KAZIMIERZ GURBIEL – ZAPOMNIANY BOHATER

Odsłony: 1326

20160516 131548W dniu 18 maja 2016 roku w Cmentarzu Głównym w Przemyślu Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz złożył kwiaty na grobie ppor. Kazimierza Gurbiela, bohatera spod Monte Casssino.

"Ppor. Gurbiel to ten, który pierwszy z patrolem ułańskim wszedł, nie zważając na nierozpoznany teren, do Klasztoru (…) To ten, który potem walcząc w kampanii adriatyckiej został ciężko ranny i amputowany…" - tak o Kazimierzu Gurbielu pisał w swym dziele "Monte Cassino" Melchior Wańkowicz.

ZMIANY W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH IMMUNITETÓW

Odsłony: 1972

Ustawa wprowadza jednolite regulacje dotyczące trybu postępowania w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób, którym przysługuje immunitet: posłom i senatorom, generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych, prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, rzecznikowi praw obywatelskich i rzecznikowi praw dziecka.