Praca, nie obietnice

POSEŁ ANDRZEJ MATUSIEWICZ NAJAKTYWNIEJSZYM POSŁEM SPRAWOZDAWCĄ OBECNEJ KADENCJI

Odsłony: 142

12 listopada minęło dwa lata obecnej kadencji Sejmu. Ich podsumowanie to również okazja, by przedstawić i uhonorować posłów, którzy w tym czasie wykazali się największą aktywnością i pracowitością. Do takiej uroczystości doszło w czwartek wieczorem w gabinecie Marszałka Sejmu. Marek Kuchciński wręczył trojgu najaktywniejszym posłom sprawozdawcom listy gratulacyjne. Wyróżnieni to Andrzej Matusiewicz (40 przedstawionych sprawozdań), Anna Paluch (28) i Wojciech Zubowski (23). Podsumowanie dwóch lat VIII kadencji Sejmu znajduje się w wydaniu specjalnym Kroniki Sejmowej. 

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W OSTROWIE

Odsłony: 87

W dniu 10 listopada br. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w gminnych obchodach Święta  Niepodległości w Ostrowie. Zaproszenie do Parlamentarzysty skierował Wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele Parafialnym. Następnie zebrani udali się na plac Szkolny w Ostrowie, by złożyć kwiaty pod Pomnikiem Patriotów Polskich.

OTWARCIE POMNIKA PO RENOWACJI, POLEGŁYM W WALCE Z UPA I POMORDOWANYM W LATACH 1941 - 48 W KRASICZYNIE

Odsłony: 133

W dniu 10 listopada br. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w otwarciu pomnika po renowacji, w hołdzie żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego i Wojska Polskiego poległym w walce z OUN i UPA oraz mieszkańcom Gminy Krasiczyn zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1941-1948 w Krasiczynie. 

III GMINNY KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ - UJKOWICE 2017

Odsłony: 121

W dniu 7 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujkowicach odbył się III Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej, na który zaproszenie otrzymał poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Parlamentarzysta z powodu innych obowiązków służbowych nie mógł osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, jednak żeby uhonorować zwycięzców konkursu ufundował nagrody dla solistów i zespołów. 

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 112

W dniu 6 listopada br. w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej, na które zaproszenie otrzymał poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Z powodu innych obowiązków służbowych parlamentarzysta nie mógł osobiście uczestniczyć w posiedzeniu. Niniejszym posła reprezentował asystent Arkadiusz Mazur, który poinformował zebranych o treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie  wymagań dla kotłów na paliwa stałe. Rozporządzenie nakłada na wprowadzających do obrotu kotły stosowanie wymagań konstrukcyjnych mających wpływ na poziom emisji tlenku węgla, ograniczonych związków gazowych oraz pyłu. Kotły wyprodukowane przed dniem wejścia w życie regulacji tj. 1.10.2017 r. będzie można wprowadzić do obrotu i użytkowania do końca czerwca 2018 r. Ma to umożliwić sprzedaż i instalację kotłów wyprodukowanych przed wejściem w życie tej regulacji. Według Ministerstwa Rozwoju przedmiotowy akt ma stworzyć warunki do walki ze smogiem poprzez wyeliminowanie z obrotu kotłów będących źródłem emisji. Najwyższa Izba Kontroli już w 2014 r. wzywała administrację rządową do ustanowienia standardów emisyjnych dla kotłów węglowych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Niestety ówczesne władze nie podjęły żadnych prób walki z zanieczyszczonym powietrzem.

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY DUBIECKO W BACHÓRCU

Odsłony: 136

W dniu 28 października br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Bachórcu spotkał się z mieszkańcami Gminy Dubiecko. Wydarzenie współorganizowali asystent posła Arkadiusz Mazur, który był jego inicjatorem,  Sołtys wsi Bachórzec Tadeusz Tworzydło i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bachórcu Pani Dorota Skubisz – Bembenek. W organizację zaangażowali się także członkowie Klubu Sportowego „FALA” Bachórzec i Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. 

OTWARCIE HALI SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W MAJDANIE SIENIAWSKIM

Odsłony: 133

W dniu 29 października br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w uroczystym otwarciu Hali Sportowej w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim. Wydarzenie zostało poprzedzone mszą świętą. Poseł wraz z Senatorem Mieczysławem Golbą, Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjanem Kuźniarem, Wójtem Gminy Adamówka Edwardem Jarmuziewiczem, Panią Dyrektor Renatą Goch oraz Ks. Prał. Edwardem Piekło dokonał oficjalnego przecięcia wstęgi.