Praca, nie obietnice

UROCZYSTE OTWARCIE PRZEDSZKOLA "POD JAWOREM"

Odsłony: 493

W dniu 23 lutego br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w otwarciu Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „ Nad Jaworem”, do którego obecnie uczęszcza ośmioro dzieci. Ośrodek  jest przeznaczony dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami intelektualnymi. Realizacja projektu służy również podniesieniu kompetencji nauczycieli oraz utworzenia sieci  współpracy i samokształcenia nauczycieli.     

BLISKI LUDZIOM, BLISKI PROBLEMOM

Odsłony: 382

Poseł A. Matusiewicz w dniu 21 lutego br. złożył wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu. Celem spotkania z dyrekcją placówki w osobach  Dyrektor Dorotą Wiech – Iwaneczko, Wicedyrektorów Wojciechem Rewer, Elżbietą Kopańską oraz Elżbietą Kopeć była chęć zapoznania się z problemami towarzyszącymi kształceniu specjalnemu. 

LIV SESJA RADY GMINY ORŁY

Odsłony: 425

Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz w dniu 16 lutego br. wziął udział w LIV Sesji Rady Gminy Orły. 

W trakcie sesji poseł zaprezentował zebranym radnym i sołtysom zmiany przewidziane w ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz o zmianie o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

XXXIV SESJA RADY GMINY KRASICZYN

Odsłony: 403

W dniu 16 lutego br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w XXXIV sesji Rady Gminy Krasiczyn.  

W trakcie obrad przyjęto m.in.: sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Krasiczyn, z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasiczynie, z realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krasiczyn oraz z realizacji gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

KONFERENCJA „EUROPA KARPAT” W PRZEMYŚLU

Odsłony: 369

17 lutego 2018 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się 20 jubileuszowa edycja międzynarodowej konferencji  „Europa Karpat”. Cykl spotkań ma na celu wzmocnienie współpracy i pogłębienie partnerskich więzi między krajami regionu. Jednocześnie konferencja stanowi forum wymiany poglądów i pomysłów dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwoju nie tylko Karpat, ale też Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatorem tego wydarzenia był Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który dokonał otwarcia konferencji i  przywitał licznie zgromadzonych gości oraz zwrócił uwagę na znaczenie  i efekty dotychczasowych debat. Wymienił pięć najważniejszych kwestii, które były poruszane podczas tych spotkań tj.: bezpieczeństwo całego makroregionu w szerokim wymiarze, odnowa całej Europy, której południowo-wschodnią rubieżą są Karpaty,  przyszłość całej geograficznej Europy, której centrum stanowią Karpaty. Wymienił także Via Carpatia postrzeganą jako przykład rozwoju i rozbudowy osi północ-południe oraz współpracę transgraniczną w trzech wymiarach tj.: współpracy pomiędzy uczelniami państw karpackich, miastami i regionami.