Praca, nie obietnice

ZAPRZYSIĘŻENIE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 131

W dniu 24 września 2017 r. na przemyskim Rynku przysięgę złożyli żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego (PBOT). Ślubowanie zostało poprzedzone uroczystą mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej WNMP i św. Jana Chrzciciela koncelebrowaną przez Ekscelencję Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka. W uroczystościach wzięli udział m.in.: wiceminister obrony narodowej  Michał Dworczyk,  posłanka Anna Schmidt – Rodziewicz, która w imieniu Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego odczytała list okolicznościowy, posłowie: Andrzej Matusiewicz, Wojciech Buczak oraz Wojciech Bakun, wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, Prezydent Przemyśla Robert Choma i wielu innych zaproszonych gości. 

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY KRZYWCZA W BABICACH

Odsłony: 132

W dniu 23 września 2017 r. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz w Babicach spotkał się z mieszkańcami Gminy Krzywcza. 

Na początku spotkania Poseł podziękował mieszkańcom za zainteresowanie i chęć pogłębienia swojej wiedzy. W dalszej części zostały omówione w sposób merytoryczny propozycje zmian w wymiarze sprawiedliwości  aprobowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Dodatkowo poruszył kwestię uzyskania rekompensaty za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta w świetle nowelizacji ustawy o szkodach łowieckich, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

OBCHODY REGIONALNEGO ŚWIĘTA LASU W OLESZYCACH

Odsłony: 130

W tym roku Regionalne Święto Lasu obchodzono na terenie Nadleśnictwa Oleszce.

Uroczystości, które odbyły się w dniu 23 września br., rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariusza Leszczyńskiego. Po nabożeństwie poświęcono i oddano do użytku nowy obiekt kancelaryjno-szkoleniowy oraz odbyło się nadanie Szkółce Leśnej w Kolonii imienia profesora Janusza Sabora. – leśnika i wybitnego genetyka.

KONFERENCJA POŚWIĘCONA POLITYCE SENIORALNEJ

Odsłony: 201

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. „Polityka senioralna – Problemy społeczne w kontekście starzejącego się społeczeństwa”. 

Konferencja skierowana była do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także  organizacji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego starzenia się, działających na rzecz bezpieczeństwa i aktywności środowiska osób starszych. 

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 78 NAPAŚCI ZWIĄZKU SOWIECKIEGO NA POLSKĘ ORAZ DNIA SYBIRAKA

Odsłony: 147

Na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu w dniu 17 września złożono symboliczne wiązanki kwiatów przy Grobie Katyńskim.  Następnie w kościele OO. Karmelitów rozpoczęły się uroczystości główne. Mszę świętą sprawowano w intencji ofiar sowieckiej napaści oraz Sybiraków.  W dalszej części uczestnicy przeszli ulicami miasta pod pomnik poświęcony Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia. 

JUBILEUSZ 105-LECIA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W PRZEMYŚLU

Odsłony: 160

W dniu 16 września 2017 r. poseł Andrzej Matusiewicz uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych 105-lecia Ratownictwa Medycznego w Przemyślu. Obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą św. w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu w intencji pracowników służby zdrowia i ratownictwa medycznego pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego Arcybiskupa Adama Szala, który dokonał także poświęcenia sztandaru Ratownictwa Medycznego. Dalsza część uroczystości odbyła się przed budynkiem pierwszej siedziby przemyskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Wodnej 13, gdzie Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Stąd wszyscy uczestnicy obchodów udali się przed siedzibę Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, gdzie złożono kwiaty przy tablicy ku czci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE W PRZEMYŚLU

Odsłony: 146

Na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Polonia w Przemyślu, w dniu 17 września  2017 r. odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze, w których wzięło udział 9 jednostek OSP, w tym drużyny kobiece oraz młodzieżowe. W klasyfikacji generalnej najwięcej punktów zgromadziło OSP Bolestraszyce, w gronie kobiet najwyżej uplasowała się reprezentacja OSP Wyszatyce. Młodzieżowa drużyna chłopców z Bolestraszyc wyprzedziła drużynę z Nizin.