Praca, nie obietnice

Aktualności

PONAD 50 MLN ZŁ DLA PODKARPACKICH SAMORZĄDÓW NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I ZABEZPIECZENIE OSUWISK

Odsłony: 1132

5 kwietnia br. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręczyła przedstawicielom gmin i powiatów promesy wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Blisko 50,5 mln zł pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania osuwisk w latach 2010 – 2017. Minister wydał w sumie 79 promes.

Na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych przyznane zostały środki w wysokości 34 mln zł ( 58 promes – w tym 41 dla gmin oraz 17 dla powiatów). Dzięki tym dotacjom zostanie przywrócona bądź przebudowana uszkodzona infrastruktura komunalna tj. drogi, mosty oraz kanalizacja. Natomiast w ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków jednostki otrzymały wsparcie w kwocie 16,5 mln zł (21 promes – w tym 7 dla powiatów i 14 dla gmin w sumie 26 zadań). Pozwoli to na sfinansowanie 16 dokumentacji oraz 10 właściwych prac zabezpieczających osuwiska. 

Promesą otrzymały m.in.: Gmina Bircza, Gmina Krzywcza, Gmina Fredropol oraz Gmina Przemyśl, a także Powiat Przemyski.  

W wydarzeniu uczestniczyli: posłowie Krystyna Wróblewska, Andrzej Matusiewicz, Wojciech Buczak, Mieczysław Miazga oraz Rafał Weber.

  • DSCN0310
  • DSCN0315
  • IMG_6542-1200x721
  • IMG_6559-1-1200x800
  • IMG_6621-1200x800

Simple Image Gallery Extended