Praca, nie obietnice

Aktualności

KONFERENCJA REGIONALNA W RZESZOWIE – KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN USTAW WDRAŻAJĄCYCH PROGRAM KOMPLEKSOWY WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

Odsłony: 1161

W dniu 25 lipca 2017 r. w hotelu Bristol w Rzeszowie odbyła się konferencja regionalna, której tematem przewodnim były konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za  życiem”. Wśród licznych gości obecny był Pan Poseł na Sejm RP mec. Andrzej Matusiewicz. W konferencji uczestniczyli m.in.: Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Tomasz Maruszewski – Zastępca Prezesa Zarządu PRFON ds. Finansowych oraz Krystyna Wodejko z Narodowego Funduszu Zdrowia. Caritas Diecezji Rzeszowskiej reprezentował ks. dr Piotr Potyrała.  

Przed rozpoczęciem części głównej dziennikarze mogli zadawać pytania Panu Ministrowi na zorganizowanej w tym celu konferencji prasowej. Przedstawiciel resortu przedstawił założenia Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Następnie przystąpiono do realizacji programu konferencji. W trakcie wygłaszanych tez wskazano na potrzebę wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych tragedią ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Przypomniano o instrumentach wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin przewidzianych ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin. 

Resort odpowiedzialny za politykę rodzinną przewiduje rozwój sieci Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym rozwój całodobowy w jednostkach już funkcjonujących i rozszerzenie ich typów. Zasygnalizowano potrzebę wsparcia dla byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym. Realizacji przytoczonego celu ma służyć koncepcja utworzenia klubów rehabilitacji działających przy warsztacie terapii zajęciowej.

MRPiPS w partnerstwie z Caritas Polska  poprzez realizację projektu „Konsultacje +”, zamierza usprawnić proces stanowienia prawa, czyniąc go efektywnym i  odpowiadającym potrzebom osób najsłabszych. Zdaniem osób wypowiadających się tylko inicjatywa oddolna i szersze spojrzenie na problem niepełnosprawności są gwarantem skuteczności uchwalonych w przyszłości zmian w prawie. 

Podkreślono, że woj. podkarpackie jest w ścisłej czołówce, biorąc pod uwagę kryterium ilości Środowiskowych Domów Samopomocy oraz jakości świadczonych przez nie usług. 
     
     

  • DSCN0004
  • DSCN0024
  • DSCN0029
  • IMG_3004
  • IMG_3009

Simple Image Gallery Extended