Praca, nie obietnice

Aktualności

KONGRES PROGRAMOWY PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

Odsłony: 1436

W dniu 1 lipca odbyło się II Posiedzenie Kongresu Programowego Prawa i Sprawiedliwości  w Przysusze k/Radomia, które w trakcie obrad przekształciło się w Konwencję Zjednoczonej Prawicy. 

W swoim wystąpieniu Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podsumował dotychczasową realizację programu wyborczego przez rząd Zjednoczonej Prawicy.  

W polityce społecznej przypomniał o realizacji programu 500+, obniżeniu wieku emerytalnego, bezpłatnych lekach dla seniorów, podniesieniu miesięcznej płacy minimalnej do 2000 zł brutto, ustaleniu wyższego minimalnego wynagrodzenia za 1 godzinę pracy. 

W zakresie służby zdrowia podkreślił uchwalenie ustawy  o sieci szpitali i przygotowywanie ustaw dotyczących likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia, ograniczenie zakazu komercjalizacji jednostek służby zdrowia. 

Wprowadzono też ograniczenia dotyczące obrotu ziemią rolną. Nastąpiło zabezpieczenie własności ziemi w zasobach Skarbu Państwa. Odnośnie polityki międzynarodowej Prezes PiS podniósł, że opiera się ona na dwóch filarach tj. NATO i Unii Europejskiej, które gwarantują nam bezpieczeństwo militarne, ekonomiczne, energetyczne. Wskazał na wojska sojusznicze na naszym terytorium i reorganizację sił zbrojnych. Za sukces polityki międzynarodowej Polski uznał Szczyt NATO w 2016 r., wejście Polski jako stałego członka do Rady Bezpieczeństwa ONZ, aktywność w Grupie Wyszehradzkiej, zbliżającą się wizytę Prezydenta USA Donalda Trampa w Polsce oraz stanowisko rządu polskiego w sprawie uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. 

Bardzo ważną jest również wprowadzana w życie reforma oświatowa likwidująca gimnazja, przywracająca  szkolnictwo zawodowe.  Wprowadzono też zmiany dotyczące mediów. Powołano Radę Mediów Publicznych, zmieniono przepisy ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Powinna nastąpić dalsza kontynuacja refom w zakresie systemu podatkowego, którego przepisy powinny w dalszym ciągu uszczelniać pobór podatków i zwiększać wpływy do budżetu państwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powinno przejąć do swojego urzędu wszystkie mechanizmy kontrolne funkcjonowania poszczególnych służb. Korekt wymaga również program Mieszkanie plus. 

Zmian wymagają też przepisy prawa wyborczego w zakresie organizacji wyborów, technicznych warunków ich przeprowadzania, określenie na nowo wielkości okręgów jednomandatowych. 

W zakresie polityki kulturalnej konieczne jest powołanie Akademii Literatury, Centrum Inicjatyw Społecznych, Narodowego Instytutu Wolności. Wicepremier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu podniósł, że realizacja obietnic wyborczych nastąpiła bez podwyższenia podatków i jest wprowadzony plan odpowiedzialnego rozwoju i odejście od koncepcji poprzedniego rządu rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego. Został też znacznie ograniczony kapitalizm konsumpcyjny, jest zwiększenie eksportu, innowacyjności, wyrównanie poziomu dochodów, poprawia się sytuacja materialna rodzin najuboższych. 

Uszczelnienie systemu podatkowego spowodowało, że za pierwsze półrocze 2017 r. są większe dochody budżetowe niż środki unijne netto za ten okres. Wicepremier zapowiedział duże inwestycje infrastrukturalne, jak wybudowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego, kilku nowych mostów na Wiśle, Odrze i Warcie, przeznaczenie środków budżetowych na kolej dużych prędkości i drogę Via Carpatia łączącą Polskę z Bałkanami i krajami nadbałtyckimi. 

W dziedzinie turystyki - rozwój turystyki rowerowej – 5 tys. kilometrów ścieżek rowerowych, od Wisły do Bałtyku, szlakiem Piastów, szlakiem I Kadrowej.  Środki budżetowe będą też przeznaczone na dalszy rozwój cyfryzacji Polski. Utworzono Polski Fundusz Rozwoju. Obecnie, jeśli chodzi o polski kapitał w sektorze bankowym, to jest on na poziomie 52%, a za poprzedniego rządu było tylko 25%. 

Wicepremier Jarosław Gowin (Polska Razem) w swoim wystąpieniu nawiązał do głównego hasła kongresu „Polska jest jedna”, podkreślając, że małe ojczyzny, małe wspólnoty są podstawą funkcjonowania samorządów. Wszystkim samorządowcom wyraził podziękowania za ich wkład pracy i budowę demokracji lokalnej. Podkreślił, że w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego jest przygotowywany pakiet ustaw dotyczących reformy szkół wyższych i w budżecie na rok 2018 jest zaprojektowany dodatkowy miliard złotych na naukę. 

Wicepremier przygotowuje też projekt ustawy o działalności mikroprzedsiębiorców i nowelizację  ustawy o wstrzymaniu obrotu nieruchomościami rolnymi. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że Prezes Jarosław Kaczyńskim jest gwarantem jedności prawicy, a resort sprawiedliwości konsekwentnie realizuje program wyborczy w zakresie zmian w sądownictwie, prokuraturze oraz zaostrzających przepisy prawa karnego, jeśli chodzi o przestępstwa podatkowe, wypadki drogowe, nowelizacje przepisów postępowania karnego, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o ustroju sądów powszechnych. 


W kongresie brało udział około 1 tys. osób, w tym delegaci na kongres i zaproszeni goście. Kongres programowy jest impulsem do jeszcze bardziej skutecznego działania i „ładuje akumulatory” wszystkich członków Zjednoczonej Prawicy. 

 • IMG_7446
 • IMG_7456
 • IMG_7461
 • IMG_7467
 • IMG_7473
 • IMG_7481
 • IMG_7486
 • IMG_7488
 • IMG_7495
 • IMG_7505
 • IMG_7509
 • IMG_7533
 • IMG_7543
 • IMG_7555
 • IMG_7560

Simple Image Gallery Extended