Praca, nie obietnice

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W PRZEMYŚLU

Odsłony: 38

W dniu 14.08.2017 r. na przemyskim Rynku  o godz. 12 odbył się uroczysty Apel z okazji Święta Wojska Polskiego.  Przed licznie zgromadzonymi mieszkańcami Przemyśla i turystami zaprezentowały się oddziały wojskowe. Zgromadzeni wspólnie, z wielką ochotą, przystąpili do odśpiewania Hymnu. W trakcie uroczystości wręczono awanse, odznaczenia i wyróżnienia. Wśród osób przemawiających był Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który przypomniał jak wielką wartością dla losu Państwa Polskiego i całej Europy stanowią wydarzenia z 1920 roku. Zaapelował o pamięć dla poległych żołnierzy, Marszałka Józefa Piłsudskiego i wszystkich, których trud umożliwił odparcie przez Polskę nieprzyjacielskiego najazdu.

OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W PRZEMYŚLU

Odsłony: 147

W dniu 25 lipca 2017 r.  w Centrum Kulturalnym w Przemyślu miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji, na której obecny był Poseł na Sejm RP mec. Andrzej Matusiewicz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Poseł na Sejm RP Marek Rząsa, Komendant Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Prezydent Przemyśla  Robert Choma,  przedstawiciele samorządów oraz osoby ze świata biznesu.

KONFERENCJA REGIONALNA W RZESZOWIE – KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN USTAW WDRAŻAJĄCYCH PROGRAM KOMPLEKSOWY WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

Odsłony: 161

W dniu 25 lipca 2017 r. w hotelu Bristol w Rzeszowie odbyła się konferencja regionalna, której tematem przewodnim były konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za  życiem”. Wśród licznych gości obecny był Pan Poseł na Sejm RP mec. Andrzej Matusiewicz. W konferencji uczestniczyli m.in.: Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Tomasz Maruszewski – Zastępca Prezesa Zarządu PRFON ds. Finansowych oraz Krystyna Wodejko z Narodowego Funduszu Zdrowia. Caritas Diecezji Rzeszowskiej reprezentował ks. dr Piotr Potyrała.  

ZEBRANIE STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW

Odsłony: 326

W dniu 17 czerwca 2017 roku odbyło się w Rokszycach Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego. Prezes Stowarzyszenia Pani Maria Jakubowska sołtys wsi Grochowce przedstawiła roczne sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2016. Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Zbigniew Bojko wręczył wyróżniającym się sołtysom we współpracy z samorządem rolniczym odznaczenia. Poseł Andrzej Matusiewicz podziękował sołtysom za pracę samorządową, przypomniał, że sołtysi i rady sołeckie są fundamentem samorządu gminnego, zapytał sołtysów o ocenę funkcjonowania funduszu sołeckiego i ewentualne postulaty jego rozszerzenia, przedstawił też aktualne prace Sejmu nad ustawą o prawie wodnym.

NADANIE IMIENIA ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W STUBNIE

Odsłony: 278

W dniu 16 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Stubnie miała miejsce niecodzienna uroczystość nadania imienia Królowej Jadwigi Szkole Podstawowej oraz poświęcenia i przekazania sztandaru. W uroczystościach tych uczestniczył poseł Andrzej Matusiewicz. To wyjątkowe święto rozpoczęło się od przemarszu całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości do kościoła parafialnego w Stubnie. Podczas uroczystej mszy, której przewodniczył Metropolita Przemyski Arcybiskup Adam Szal, został poświęcony sztandar z wizerunkiem Świętej Królowej Jadwigi, opatrzony godłem i napisem Bóg – Honor – Ojczyzna – Nauka. W czasie liturgii gimnazjaliści przyjęli także sakrament bierzmowania. Piękną oprawę mszy św. zapewniła  Salezjańska Orkiestra Dęta „Augustino” oraz chór „Vox Juventum” .