Praca, nie obietnice

KONFERENCJA „TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ ZRÓWNOWAŻONEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PODKARPACIA”.

Odsłony: 1279

16 października 2017 r. poseł Andrzej Matusiewicz wziął udział w konferencji pt. „Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia. Implikacje dla gospodarki”, odbywającej się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce. 

W czasie spotkania  podczas trzech bloków tematycznych debatowano o perspektywach rozwoju sieci transportowych na Podkarpaciu, kluczowych przedsięwzięciach drogowych oraz o rozwoju infrastruktury kolejowej i lotniczej w powiązaniu z rynkiem pasażerskim oraz towarowym. 

Podczas konferencji podpisany został aneks do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego dotyczący przeniesienia zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-19 z Babicy do Barwinka” z listy rezerwowej na listę podstawową. W imieniu samorządu województwa podpis złożył Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, natomiast stronę rządową reprezentował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak. Podpisaniu tego niezwykle ważnego dla mieszkańców województwa dokumentu towarzyszyli również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Marek Chodkiewicz, Wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury poseł Bogdan Rzońca oraz członek tej komisji poseł Wojciech Buczak, a także Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Kontrakt terytorialny to rodzaj umowy między rządem a samorządem, który wskazuje inwestycje do realizacji w regionie, mające strategiczne znaczenie dla całego kraju. Kontrakt ten podpisano w grudniu w 2014 roku. Marszałek Województwa wyraził szczególne podziękowanie premier Beacie Szydło, której decyzja zdecydowanie przyczyni się do rozwoju gospodarczego Podkarpacia i całej Polski. Droga S19 jest częścią europejskiego szlaku Via Carpatia. Trasa ma przebiegać przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię aż do greckich Salonik. W Polsce jej długość to blisko 700 km. 
Podczas konferencji zostały także podpisane listy intencyjne z przedstawicielami samorządów w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi w województwie. Dotyczą one następujących przedsięwzięć:
- „Budowa nowego węzła Autostrady A4 – węzeł Kolbuszowa”
- „Budowa nowego węzła Autostrady A4 – węzeł Pilzno oraz łącznika drogowego od węzła do DK 94 w ciągu DK 73”
- „Budowa nowego węzła Autostrady A4 – węzeł Ropczyce”
- „Budowa nowej drogi dwujezdniowej na odcinku: Miejsce Piastowe – Sanok o parametrach drogi klasy GP w ciągu DK 28”

W czasie debaty omawiane były także zagadnienia dotyczące budowy oraz modernizacji istniejących kolejowych oraz drogowych przejść granicznych z Ukrainą. 

Wśród uczestników konferencji obecni byli podkarpaccy parlamentarzyści, samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele służb mundurowych.

  • 01a
  • 08
  • IMG_0577
  • IMG_0578
  • IMG_0594

Simple Image Gallery Extended