Praca, nie obietnice

I SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO VI KADENCJI

Odsłony: 3079

W dniu 19 listopada br. odbyła się I Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji. Obrady otworzył radny senior Adam Śnieżek, na które stawiło się 31 osób z wybranych 33 radnych. Otrzymali oni od Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożyli ślubowanie. 

Najpierw wybrano Przewodniczącego Sejmiku w osobie radnego Jerzego Borcza, który objął przewodnictwo obrad. Następnie wybrano troje Wiceprzewodniczących Sejmiku: Teresę Pamułę, Czesława Łączaka i Jerzego Cyprysia. 

Później przystąpiono do wyboru Zarządu Województwa. Na Marszałka Województwa Podkarpackiego został wybrany ponownie Władysław Ortyl, który zaproponował skład Zarządu Województwa w osobach Wicemarszałków: radnej Ewy Draus i radnego Piotra Pilcha oraz członków Zarządu w osobach: radnej Marii Kurowskiej i radnego Stanisława Kruczka. 

Wybrano również przewodniczących i składy osobowe komisji sejmikowych. 

W obradach Sejmiku brali udział zaproszeni goście: posłowie Krystyna Wróblewska, Wojciech Buczak i Andrzej Matusiewicz, senator Aleksander Bobko, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicewojewoda Lucyna Podhalicz oraz dyrektorzy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 

Zaproszeni goście gratulowali wszystkim wybranym i życzyli im efektywnej kadencji w inwestycje na Podkarpaciu. 

 • IMG_3634
 • IMG_3637
 • IMG_3648
 • IMG_3657
 • IMG_3672
 • IMG_3680
 • IMG_3685
 • IMG_3691
 • IMG_3702
 • IMG_3739
 • IMG_3742
 • IMG_3755
 • IMG_3757
 • IMG_3759
 • IMG_3764
 • IMG_3773
 • IMG_3777

Simple Image Gallery Extended