Praca, nie obietnice

UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Odsłony: 686

W dniu 28 maja 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. 

Beneficjentami programu zostało 129 parafii, jednostki samorządu terytorialnego, muzea i fundacja. Łącznie 147 podmiotów otrzymało kwotę ponad 4 mln złotych. 

Warto podkreślić, iż poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz czynnie włączył się w poparcie wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Bachórcu, w sprawie środków na renowację ołtarza bocznego św. Antoniego w zabytkowym kościele. Wniosek poparł m.in. Pan Stanisław Bajda Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Piotr Pilch Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Merytoryczną treść wniosku opracowała Pani Danuta Armata. 


Parafia jak i kościół w miejscowości Bachórzec powstała przed 1471 r. Najstarsza znana wzmianka mówi o odrestaurowaniu drewnianej świątyni w 1631 r. Obecnie istniejąca została wzniesiona w l. 1760-1762 dzięki fundacji Antoniego z Siecina Krasickiego. W XVIII w. powstały pierwsze malowidła ścienne, kolejne datowane są na ok. 1856 r. W czasie II wojny światowej został zniszczony dach świątyni. Wymiana pokrycia dachowego z gontu na blachę nastąpiła w 1956 r.

W l. 2000-2001 przeprowadzono remont kościoła i ponownie przykryto go gontem. Następnie w l. 2008-2010 wykonano konserwację malowideł ściennych.

  • 66a6_osize770x0q100h681c7f
  • DSC_4516_machinery
  • bachorzec-6

Simple Image Gallery Extended