Praca, nie obietnice

TVPODKARPACKA: DWA LATA W SEJMIE - KONFERENCJA PRASOWA POSŁA ANDRZEJA MATUSIEWICZA

17 listopada 2017 18:29
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W KRZYWCZY

W Krzywczy 12 listopada br. odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości rozpoczęte Mszą Świętą w Kościele Parafialnym. Po zakończonej liturgii zaproszeni goście, w tym Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz [ ... ]

17 listopada 2017 18:23
 PRZEMYSKIE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z interpelacją do Ministra Obrony Narodowej w sprawie usunięcia z tablicy na Grobie Nieznanego Żołnierza nazwy "Bircza 1945-1946".

17 listopada 2017 18:19
 PRZEMYSKIE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada Mszą Świętą w intencji Ojczyzny z udziałem, pocztów sztandarowych, Kompani Honorowej Wojska Polskiego, Archidiecezjalnego Chóru „Magnificat” oraz Salezjańskiej Orkiestry [ ... ]

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W KRZYWCZY

W Krzywczy 12 listopada br. odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości rozpoczęte Mszą Świętą w Kościele Parafialnym. Po zakończonej liturgii zaproszeni goście, w tym Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz złożyli kwiaty pod pomnikiem Obrońców Ziemi Krzywieckiej w latach 1939 -1946 w Krzywczy. Następnie odbyła się okolicznościowa akademia w Zespole Szkół, w której wzięła udział szkolna młodzież oraz Chór „Gloria” z Babic. 

PRZEMYSKIE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada Mszą Świętą w intencji Ojczyzny z udziałem, pocztów sztandarowych, Kompani Honorowej Wojska Polskiego, Archidiecezjalnego Chóru „Magnificat” oraz Salezjańskiej Orkiestry Dętej „ Augustino” rozpoczęto obchody Święta Niepodległości w Przemyślu. Eucharystię sprawował Ekscelencja Arcybiskup Ksiądz Adam Szal.  W uroczystościach wziął udział Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. 

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W MEDYCE

W dniu 15 listopada 2017 r. w Gminnym Centrum Kulturalnym w Medyce odbyła się wyjątkowo piękna uroczystość, podczas której odznaczono pary małżeńskie z terenu Gminy Medyka medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

POSEŁ ANDRZEJ MATUSIEWICZ NAJAKTYWNIEJSZYM POSŁEM SPRAWOZDAWCĄ OBECNEJ KADENCJI

12 listopada minęło dwa lata obecnej kadencji Sejmu. Ich podsumowanie to również okazja, by przedstawić i uhonorować posłów, którzy w tym czasie wykazali się największą aktywnością i pracowitością. Do takiej uroczystości doszło w czwartek wieczorem w gabinecie Marszałka Sejmu. Marek Kuchciński wręczył trojgu najaktywniejszym posłom sprawozdawcom listy gratulacyjne. Wyróżnieni to Andrzej Matusiewicz (40 przedstawionych sprawozdań), Anna Paluch (28) i Wojciech Zubowski (23). Podsumowanie dwóch lat VIII kadencji Sejmu znajduje się w wydaniu specjalnym Kroniki Sejmowej. 

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W OSTROWIE

W dniu 10 listopada br. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w gminnych obchodach Święta  Niepodległości w Ostrowie. Zaproszenie do Parlamentarzysty skierował Wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele Parafialnym. Następnie zebrani udali się na plac Szkolny w Ostrowie, by złożyć kwiaty pod Pomnikiem Patriotów Polskich.

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KASZYCACH

W dniu 10 listopada br. w Szkole Podstawowej w Kaszycach w Gminie Orły odbyły się uroczyste obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości połączone z rocznicą nadania Szkole im. płk Czesława Mączyńskiego, w których wziął udział Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. 

III GMINNY KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ - UJKOWICE 2017

W dniu 7 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujkowicach odbył się III Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej, na który zaproszenie otrzymał poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Parlamentarzysta z powodu innych obowiązków służbowych nie mógł osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, jednak żeby uhonorować zwycięzców konkursu ufundował nagrody dla solistów i zespołów. 

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ W PRZEMYŚLU

W dniu 6 listopada br. w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej, na które zaproszenie otrzymał poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Z powodu innych obowiązków służbowych parlamentarzysta nie mógł osobiście uczestniczyć w posiedzeniu. Niniejszym posła reprezentował asystent Arkadiusz Mazur, który poinformował zebranych o treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie  wymagań dla kotłów na paliwa stałe. Rozporządzenie nakłada na wprowadzających do obrotu kotły stosowanie wymagań konstrukcyjnych mających wpływ na poziom emisji tlenku węgla, ograniczonych związków gazowych oraz pyłu. Kotły wyprodukowane przed dniem wejścia w życie regulacji tj. 1.10.2017 r. będzie można wprowadzić do obrotu i użytkowania do końca czerwca 2018 r. Ma to umożliwić sprzedaż i instalację kotłów wyprodukowanych przed wejściem w życie tej regulacji. Według Ministerstwa Rozwoju przedmiotowy akt ma stworzyć warunki do walki ze smogiem poprzez wyeliminowanie z obrotu kotłów będących źródłem emisji. Najwyższa Izba Kontroli już w 2014 r. wzywała administrację rządową do ustanowienia standardów emisyjnych dla kotłów węglowych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Niestety ówczesne władze nie podjęły żadnych prób walki z zanieczyszczonym powietrzem.

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY DUBIECKO W BACHÓRCU

W dniu 28 października br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Bachórcu spotkał się z mieszkańcami Gminy Dubiecko. Wydarzenie współorganizowali asystent posła Arkadiusz Mazur, który był jego inicjatorem,  Sołtys wsi Bachórzec Tadeusz Tworzydło i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bachórcu Pani Dorota Skubisz – Bembenek. W organizację zaangażowali się także członkowie Klubu Sportowego „FALA” Bachórzec i Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.