Praca, nie obietnice

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

17 Gru 2018 18:25
ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

17 Gru 2018 18:16
POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PODKARPACKIEJ IZBY ROLCZNICZEJ

W dniu 11 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.  Na to spotkanie zaproszenie otrzymał Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który [ ... ]

10 Gru 2018 18:40
III SESJA RADY GMINY KRZYWCZA

W dniu 7 grudnia br. odbyła się III Sesja Rady Gminy Krzywcza. Zaproszenie na posiedzenie otrzymał Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, którego z powodu niemożności osobistego uczestnictwa reprezentował asystent [ ... ]

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PODKARPACKIEJ IZBY ROLCZNICZEJ

W dniu 11 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.  Na to spotkanie zaproszenie otrzymał Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który z uwagi na posiedzenie zamknięte Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. nie mógł osobiście w nim uczestniczyć. 

III SESJA RADY GMINY KRZYWCZA

W dniu 7 grudnia br. odbyła się III Sesja Rady Gminy Krzywcza. Zaproszenie na posiedzenie otrzymał Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, którego z powodu niemożności osobistego uczestnictwa reprezentował asystent i jednocześnie Radny Powiatu Przemyskiego Arkadiusz Mazur.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Szanowni Państwo!

Przypominam, że od dnia 29 listopada br. obowiązuje ustawa o kołach gospodyń. Zgodnie z art. 34 ust. 6 "Koła gospodyń wiejskich, które w okresie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy nie wystąpią z wnioskiem o dokonanie wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, działają na podstawie przepisów dotychczasowych". Zachęcam do złożenia wniosku, w możliwie najszybszym terminie. Przemawia za tym przewidziana uproszczona procedura rejestracji, możliwości finansowania działalności i realizacji szeroko określonych celów.

70 - LECIE OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 3 W PRZEMYŚLU

W dniu 4 grudnia br. w Sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu miały miejsce uroczyste obchody 70 – lecia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego. Zaproszenie na wydarzenie otrzymał Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który z uwagi na prace w Komisjach Sejmowych nie mógł osobiście uczestniczyć w wydarzeniu. 

MODLITWA DZIĘKCZYNNA W ZABYTKOWYM KOŚCIELE W MEDYCE

W dniu 2 grudnia 2018 r. poseł Andrzej Matusiewicz uczestniczył w nabożeństwie dziękczynnym w parafii Św. Piotra i Pawła w Medyce. W tym dniu mieszkańcy Medyki dziękowali za dar odnowionej zabytkowej świątyni, którą podczas uroczystej mszy świętej pobłogosławił Metropolita Przemyski Arcybiskup Adam Szal. Homilię wygłosił ks. Maciej Flader, który podkreślił, że kościół ten jest częścią dziedzictwa mieszkańców Medyki.

Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania posła Stanisława Gawłowskiego.

RAPORT Z TRZYLETNIEJ DZIAŁALNOŚCI POSŁA ANDRZEJA MATUSIEWICZA W SEJMIE RP VIII KADENCJI

Szanowni Państwo,

12 listopada br. minął trzeci rok VIII kadencji Sejmu RP. Przyniósł on szereg rozwiązań istotnych dla każdego z nas. Od początku kadencji Sejm odbył 71 posiedzeń, uchwalił 690 ustaw oraz podjął 306 uchwał. 

Przedstawiam Państwu raport z mojej trzyletniej pracy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej  oraz działań podejmowanych przeze mnie jako posła w tym okresie.

I SESJA NOWEJ RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

W dniu 20 listopada br. o godz. 10 odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Przemyskiego, która została zwołana Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Przemyślu. Wcześniej zostały wręczone zaświadczenia o wyborze na Radnego Powiatu Przemyskiego kadencji 2018 – 2023.

I SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO VI KADENCJI

W dniu 19 listopada br. odbyła się I Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji. Obrady otworzył radny senior Adam Śnieżek, na które stawiło się 31 osób z wybranych 33 radnych. Otrzymali oni od Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożyli ślubowanie. 

KONGRES 590

W dniu 15 listopada 2018 r. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w III edycji jednego z  największych wydarzeń gospodarczych w Polsce tj. Kongresie 590 zorganizowanym  w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Jasionce, odbywającym się pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

W przeddzień centralnych obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości uczestniczyli w mszy św. w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie sprawowanej w intencji osób, które zginęły w Katastrofie Smoleńskiej.