Praca, nie obietnice

SPOTKANIE OPŁATKOWE W WTZ KORYTNIKI Z UDZIAŁEM WICEMINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

16 Sty 2018 18:51
SPOTKANIE OPŁATKOWE SYBIRAKÓW

W dniu 14 stycznia br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w spotkaniu opłatkowym,  w ramach którego przemyscy Sybiracy zasiedli przy wspólnym wigilijnym stole. Wypada wspomnieć, [ ... ]

16 Sty 2018 18:48
ABP IGNACY TOKARCZUK CZŁOWIEK NIEZŁOMNY, PRZECIWNIK WŁADZY KOMUNISTYCZNEJ

W dniu 13 stycznia br. z inicjatywy Pana Zbigniewa Bojko Przewodniczącego Powiatowej Rady Podkarpackiej Izby Rolniczej w Przemyślu zostało zorganizowane Międzynarodowe Spotkanie Noworoczne w Aksmanicach, które [ ... ]

16 Sty 2018 18:46
ABP IGNACY TOKARCZUK CZŁOWIEK NIEZŁOMNY, PRZECIWNIK WŁADZY KOMUNISTYCZNEJ

W dniu 13 stycznia br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w konferencji poświęconej Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi,  zorganizowanej przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i Centrum Kulturalne w [ ... ]

SPOTKANIE OPŁATKOWE SYBIRAKÓW

W dniu 14 stycznia br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w spotkaniu opłatkowym,  w ramach którego przemyscy Sybiracy zasiedli przy wspólnym wigilijnym stole. Wypada wspomnieć, że po wielu latach od czerwca 2017 r. wszyscy Sybiracy z Przemyśla i powiatu przemyskiego stanowią jedną sybiracką rodzinę. Spotkanie zostało poprzedzone Mszą św. odprawioną w kościele pw. Józefa w Przemyślu. Spotkanie upiększyło przedstawienie jasełkowe dzieci z Przedszkola nr 3 w Przemyślu. Swoje wiersze wygłosili: Pani Teresa Paryna, Pan Tadeusz Szczerbaty i Pani Maria Wielgosz. 

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE NOWOROCZNE W AKSMANICACH

W dniu 13 stycznia br. z inicjatywy Pana Zbigniewa Bojko Przewodniczącego Powiatowej Rady Podkarpackiej Izby Rolniczej w Przemyślu zostało zorganizowane Międzynarodowe Spotkanie Noworoczne w Aksmanicach, które patronatem honorowym objął poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. W wydarzeniu wzięli udział rolnicy z terenu woj. podkarpackiego oraz osoby pełniące funkcje publiczne. Uczestnicy mogli wymienić się własnymi opiniami i spostrzeżeniami dotyczącymi polskiego rolnictwa. Spotkaniu towarzyszyła miła i przyjazna atmosfera. Nie pogłębiano istniejących różnic w koncepcjach rozwoju sektora rolniczego. Polski rolnik zasługuje na uznanie i szacunek ustawodawcy, co nie powinno być przywilejem, lecz standardem. 

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI TOREK W GMINIE MEDYKA

W dniu 12 stycznia br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz  wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Torek w Gminie Medyka. Celem przyświecającym wydarzeniu było przybliżenie zainteresowanym zmian w polskim ustawodawstwie oraz przeprowadzenie dyskusji na temat obecnych reform. 

NOWOROCZNE SPOTKANIE PARLAMENTARZYSTÓW PIS Z PREZYDENTEM ANDRZEJEM DUDĄ

W  dniu 9 stycznia br. odbyło się spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z parlamentarzystami klubu parlamentarnego PiS . W spotkaniu uczestniczył poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Prezydent wskazywał na potrzebę współpracy i kontynuowania dobrej zmiany. Ważne, aby zintensyfikować kontakt z prezydentem, co niewątpliwie wpłynie na skuteczniejsze działanie w niektórych momentach. Spotkaniu towarzyszyła bardzo miła, świąteczna atmosfera. Nie poruszano kwestii rekonstrukcji rządu, skupiono się zwłaszcza na życzeniach i pogłębieniu dobrych relacji na linii prezydent – parlamentarzyści. 

ORSZAK TRZECH KRÓLI W PRZEMYŚLU

Orszak Trzech Króli nie jest jedynie zwykłym przemarszem osób. Organizowane są w setkach miast, biorą w nich udział setki osób. Obrazy rodziców z uśmiechniętymi dziećmi powinny obiec Europę. Europa może się od nas uczyć, jak można pięknie świętować. Wschodnie kresy Polski są przykładem kultywowania tradycji i z dumą okazywania wiary w Boże Narodzenie. Oddając hołd narodzonemu Jezusowi z nadzieją i ufnością spoglądamy w przyszłość. Szczególną istotą tego dnia, jest fakt wspólnego przebywania i kolędowania. W wydarzeniu wzięło udział mnóstwo dzieci.

PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU SKAUTOM NA UKRAINIE

W dniu 5 stycznia br. przemyscy harcerze przekazali po raz dwunasty ukraińskim skautom Betlejemskie Światełko Pokoju. Spotkanie zostało zapoczątkowane w 2007 roku przez Powiat Przemyski i jego odpowiednik na Ukrainie Powiat Starosamborski na nieczynnym przejściu granicznym w Malhowicach – Niżankowicach. Na uroczystość przy pasie granicznym przybył poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Licznie zgromadziła się lokalna młodzież, harcerze i okoliczni mieszkańcy. To już tradycja, że gospodarze spotkania Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Tatiana Terlecka Starosta Rejonu Starosamborskiego gościli na terenie pasa przygranicznego specjalnie otwieranego tego dnia w przeddzień świąt Bożego Narodzenia obrządku grekokatolickiego. 

KONFERENCJA O ARCYBISKUPIE IGNACYM TOKARCZUKU

W dniu 29 grudnia 2017 r., w piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Ignacego Tokarczuka odbyła się sesja okolicznościowa mająca na celu upowszechnienie życiorysu, myśli i dorobku „niezłomnego biskupa”. 

OSTATNIA SESJA RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO W 2017R.

W dniu 28 grudnia 2017 r. po spotkaniu opłatkowym w siedzibie Starostwa Powiatu Przemyskiego odbyła się ostatnia w tym roku sesja, na której uchwalono budżet. Projekt budżetu nie wzbudził kontrowersji i został przyjęty jednomyślnie. Radni  reprezentujący różne opcje polityczne podkreślali, że pomimo rozbieżności w poglądach liczy się dla nich jedynie dobro powiatu i jego mieszkańców. W budżecie na rok 2018 zaplanowano dochody na kwotę 57.618.446 złotych oraz wydatki 59.067.249 złotych. 

OPŁATEK W PRZEMYSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

W dniu 28 grudnia 2017 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu odbyło się spotkanie opłatkowe organizowane przez Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomę oraz Starostę Przemyskiego Jana Pączka. W wydarzeniu wziął udział poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz.

KONFERENCJA PRASOWA W DNIU 18.12.2017r.

W dniu 18 grudnia br. w Biurze Zarządu Okręgowego PiS okręgu wyborczego nr 23 w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział: posłanka Krystyna Wróblewska oraz posłowie Andrzej Matusiewicz i Jerzy Paul.